Farmaceutická fakulta VFU Brno zvolila kandidáta na děkana

Brno – Farmaceutická fakulta VFU Brno zvolila kandidáta na děkana pro funkční období 2014-2018. Stal se jím MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., z Ústavu humánní farmakologie a toxikologie. Ve volbě se utkal s dvojicí kandidátů doc. Ing. Jiřím Dohnalem, CSc., MBA a prof. RNDr. Jozefem Csőlleiem, CSc.

 

„Zvolení na kandidáta na děkana vnímám jako uznání své dosavadní práce," prohlásil doktor Tomáš Parák bezprostředně po volbě. Ve svém projevu, který předcházel samotné volbě, představil vize, o jejichž naplnění bude v čele fakulty usilovat. Zmiňoval nové možnosti v uplatnění farmaceutů, potřebu srovnatelnosti anglického a českého studijního programu, podporu individuálního růstu akademických i neakademických zaměstnanců, debatu a pravidelné schůzky se zástupci studentů i diskusi o změně organizačního uspořádání fakulty.

 

Kandidáta na děkana volilo 12 členů Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Aby se doktor Parák stal vítězem, musel přesvědčit alespoň 8 senátorů. To se mu podařilo již v prvním kole, ve kterém získal 10 hlasů. Profesor Josef Csőllei získal halsů 5, Docent Jiří Dohnal obdržel 2.

 

Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. se na konci svého projevu, ve kterém apeloval na senátory, aby volili pro dobro fakulty a ne na základě animozity a krátkodobých cílů, vlastní kandidatury vzdal.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person