Disertační workshop II

Ústav experimentální biologie PřF MU zve zájemce o doktorské studium na Disertační workshop II. Workshop se koná ve středu 11.12.2013 od 9:00 v Univerzitním kampusu Bohunice (budova A11 / posluchárna 306).

Tento workshop je určen zejména pro studenty, kteří letos končí magisterské studium a rozhodují se o případném pokračování v rámci DSP. Vítáni jsou však i zájemci z 1. ročníku NMgr. studia, kteří tak budou mít příležitost s předstihem zvážit možnosti pro své další profesní směřování v oblasti experimentální biologie.

Na workshopu představí svůj výzkum školitelé, kteří plánují vypsat témata disertačních prací pro akademický rok 2014/2015. Důležitou součástí workshopu je raut spojený networkingem, kde budete mít možnost kontaktovat jednotlivé školitele a prodiskutovat s nimi možnosti studia DSP v jejich týmech.

Detailní program Disertačního workshopu II. je uveden zde.

Díky podpoře z projektu OPVK je účast na workshopu bezplatná. V případě zájmu o účast je nutná registrace do pátku 6.12.2013 do 12:00 na adresu hulova@sci.muni.cz - bez této registrace není možné se zúčastnit rautu a diskusí se školiteli.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person