FVHE stále bez kandidáta na děkana

Ani druhá volba nevedla ke zvolení kandidáta na děkana FVHE. Akademický senát se sešel v plném počtu, přesto volební duel skončil patem. O post děkana FVHE pro funkční období 2014-2018 se ucházel současný děkan Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. a proděkanka pro vzdělávání Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. V prvním kole volby hlasovalo pro docentku Tremlovou 13 členů akademického senátu, docent Steinhauser získal 10 hlasů, 3 senátoři se zdrželi hlasování. Volba proto postoupila do druhého kola, které však skončilo podobným výsledkem. Další volba kandidáta na děkana FVHE proběhne v lednu 2014.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person