AS VFU Brno vyhlásil přípravu volby kandidáta na rektora

Akademický senát VFU Brno vyhlašuje dne 17. 10. 2013 přípravu volby kandidáta na rektora VFU Brno pro funkční období 2014-2018. Návrhy kandidátů na rektora VFU Brno lze podávat v termínu od 17. 10. 2013 do 31. 10. 2013 (do 10:00 hod.)

 

Podle Volebního a jednacího řádu Akademického senáru VFU Brno mohou návrhy podávat členové akademické obce VFU Brno předsedovi AS VFU Brno prof. MVDr. Františku Tremlovi, CSc., a to písemně na sekretariátu Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie v budově 33, případně e-mailem na adresu tremlf@vfu.cz.

 

Volba kandidáta na rektora VFU Brno proběhne na zasedání AS VFU Brno dne 18. 11. 2013 v 14:00 hod. v aule VFU Brno.  

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person