Akademický senát FVHE zvolil docentku Tremlovou

Kandidátkou na děkanku FVHE zvolili senátoři Doc. MVDr. Bohuslavu Tremlovou, Ph.D. Po dvou neúspěšných volbách tak Akademický senát FVHE může navrhnout novému rektorovi jméno zvoleného kandidáta.

 

Docentka Tremlová byla v třetím kole jedinou kandidátkou, která se rozhodla přijmout návrh a ucházet se o pozici děkanky. Akademický senát, který se sešel v počtu 23 senátorů, její kandidaturu podpořil jasnou většinou 21 hlasy, 2 senátoři se hlasování zdrželi.

 

Akademický senát FVHE kvůli volbě kandidáta na děkana zasedal již potřetí. Návrh ucházet se o funkci v předchozích dvou kolech přijal kromě docentky Tremlové také docent Ladislav Steinhauser, současný děkan fakulty, ten se však třetí volby nezúčastnil. V prvních dvou kolech nezískal ani jeden z kandidátů potřebný počet hlasů.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person