AS FVHE zveřejnil jména kandidátů

 

Akademický senát Fakutly veterinární hygieny a ekologie zveřejnil jména osob navržených do třetí volby kandidáta na děkana. Akademická obec předložila senátu tentokrát tři návrhy. Těmi jsou Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. a prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA. Návrh vstoupit do volby kandidáta na děkana FVHE přijala Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

 

Volba kandidáta na děkana proběhne na zasedání Akademického senátu FVHE ve čtvrtek 16. 1. v 14:00 hod. v aule.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person