VFU získala DS Label až do roku 2016

Evropská komise udělila Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno Diploma Supplement Label na období 2014–2016. Prestižní certifikát dokládá splnění nadnárodních podmínek na VFU Brno pro vydávání tohoto dodatku.

 

Diploma Supplement neboli dodatek k diplomu představuje pro absolventy vysokých škol doklad, který automaticky a bezplatně získají po absolvování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů společně s diplomem. „Jedná se o dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci, který tento dodatek vhodně doplňuje,“ vysvětluje Zuzana Procházková z Oddělení kvality VFU Brno.

 

Vzhledem ke končící platnosti certifikátu Diploma Supplement Label v roce 2013 začala VFU Brno připravovat podklady pro podání žádosti o jeho znovuzískání pro další období již v roce 2012. V následujícím období univerzita splnila náročné podmínky stanovené Evropskou komisí. Nezávislí experti pak v prosinci 2013 předali univerzitě vyjádření o obnovení prestižního certifikátu DS Label.

 

Dodatek k diplomu byl poprvé absolventům všech tří fakult vydáván v akademickém roce 2004/2005. Doplněk k diplomu tak byl v roce 2013 vydáván již devátým rokem všem absolventům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person