Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je svým posláním ušlechtilou, svým zaměřením jedinečnou, svou činností mimořádnou, svým prostředím krásnou, svými učiteli a studenty  neobyčejnou akademickou institucí.

 

V uplynulých osmi letech tato univerzita prožila mimořádné období, které bude v jejím vývoji nepochybně patřit k významným předělům v její historii. Především rekonstruovala celý areál a většinu jeho budov a dosáhla tak prostorového zabezpečení svých činností, modernizovala své provozy a přístrojové vybavení, stabilizovala financování univerzity, uspořádala své organizační členění, modernizovala administrativní, správní a ekonomický systém zabezpečování činností na univerzitě, výrazně zkvalitnila veterinární curriculum podle evropských standardů a dosáhla úspěšné mezinárodní evaluace, rozšířila výuku v anglickém jazyce, podpořila výuku v postgraduálním vzdělávání, znásobila studijní zázemí a přístup k výukovým zdrojům, dosáhla významného zkvalitnění výuky svých studentů, výrazně zvýšila výzkumnou činnost a publikační uplatnění svých vědeckých výsledků, stala se součástí velkých výzkumných projektů, vytvořila podmínky pro mezinárodní mobility zejména studentů, posílila své postavení v zahraničí a své internacionální působení, významně zvýšila úroveň welfare pro studenty a vytvořila podmínky pro profesní, sportovní, kulturní i společenské aktivity studentů, zkvalitnila podmínky pro činnost akademických pracovníků, založila tradici řady společenským aktivit univerzity podporujících sounáležitost studentů a pracovníků s univerzitou, změnila kvalitu informovanosti o univerzitě a vytvořila odpovídající mediální kredit univerzity.

 

Takovýto rozvoj univerzity je zásluhou mnohých pracovníků i studentů na fakultách i rektorátě, těch, kteří věnovali univerzitě mnohdy více času, úsilí a tvůrčího myšlení, než bylo jejich povinností. Je také zásluhou řady příznivců univerzity, kteří přijali spolupráci s naší univerzitou jako své dobročinné poslání. Chtěl bych proto všem učitelům, studentům, univerzitním pracovníkům i mimouniverzitním kolegům poděkovat za nadšení, nápady, společně strávený čas a zejména za nadstandardní rozsah a kvalitu práce věnované naší univerzitě. Dosáhli jsme společně neopakovatelných výsledků a věřte, že si Vaší spolupráce, podpory a profesního přátelství hluboce vážím.

 

V těchto dnech se začíná další období vývoje naší univerzity. Funkce rektora se v devadesátipětileté historii naší univerzity ujímá již dvacátýčtvrtý rektor. Ve smyslu inauguračního ceremoniálu bych chtěl proto popřát, aby ho ve službě naší univerzitě v úřadě rektorském provázela ušlechtilost, moudrost, trpělivost, i pokora, jakož i pevné zdraví, dobrá mysl a tvůrčí optimismus.

 

Nechť se tedy období nadcházejícího rektorátu stane dobou dalšího rozkvětu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

 

 

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

            dvacátý třetí rektor VFU Brno

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person