Archiv VFU Brno oslaví v únoru 20. výročí

V únoru to bude přesně 20 let od vzniku archivu VFU Brno. V rámci oslav výročí založení plánuje archiv řadu akcí, které se průběžně uskuteční v dubnu a květnu společně s oslavami 10 let Encyklopedie dějin města Brna.

 

Počátky archivu jako samostatné instituce začleněné v rámci organizačního schématu do úseku rektora lze datovat od 3. 2. 1994. Ve spolupráci s Moravským zemským archivem zřídila univerzita místo archiváře, na které nastoupil doc. MVDr. Ladislavem Pivníkem, CSc. pro jeho blízký vztah k historickým pramenům. Podařilo se mu získat prostory v přízemí rektorátu, kde je dnes umístěna univerzitní spisovna a kancelář archivu. Dnes Archiv VFU Brno sídlí v moderní budově Studijního a informačního centra a řídí ho Mgr. Eva Zatloukalová.

 

Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity pečuje o ojedinělý fond. Je jediný v republice v oblasti veterinární medicíny a veterinárního vzdělávání. I proto letos v květnu získal akreditaci pro výkon působnosti specializovaného archivu. Zařadil se tak mezi instituce, jako třeba Archiv Národní knihovny, Archiv Národního muzea nebo Národní filmový archiv.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person