Rektor Pavel Suchý jmenoval nové vedení fakult

Od 1. února má univerzita nové představitele. Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., předal jmenovací listiny dvěma novým a čtyřem staronovým členům nejužšího vedení. Podle výsledků voleb kandidátů na děkany jmenoval novou děkanku FVHE, Doc. MVDr. Bohuslavu Tremlovou, Ph.D., a děkana FaF, MUDr. Tomáše Paráka, Ph.D. Kromě nových tváří na fakultách usedne podruhé na pozici děkana FVL prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA. Úřad kvestorky bude nadále zastávat Mgr. Daniela Němcová, Školní zemědělský podnik povede dosavadní ředitel, MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.  

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person