Rektor Pavel Suchý jmenoval prorektory

Rektor Pavel Suchý jmenoval na základě předchozího vyjádření Akademického senátu VFU Brno do funkce prorektory. Stalo se tak ve středu 12. 2. po zasedání senátu. Do funkce prorektorky pro vzdělávání jmenoval docentku Radku Opatřilovou, pozici prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy nově vykonává profesor Alfred Hera a prorektorem pro strategii a rozvoj se stal profesor Vladimír Večerek.

 

 

Prorektoři VFU Brno:

 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

prorektorka pro vzdělávání

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

 

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prorektor pro strategii a rozvoj

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person