Žádost o podporované místo v MŠ můžete podat do 7. 4.

26. 3. 2014, byla podepsána smlouva o zajištění kapacity pro předškolní vzdělávání s Mateřskou školou Univerzity obrany.

 

Po dotazovacím řízení  bylo na základě předpokládaného zájmu pro rok 2014/2015 vyčleněno v této MŠ celkem 10 míst, která budou univerzitou dotována v rámci příspěvku na školné.

 

Podrobné podmínky výběrového řízení na podporované místo v MŠ UO včetně kritérií  jejich obsazovatelnosti a další zásadní informace naleznete zde. Možnost podání žádosti  (ke stažení zde), je v první fázi  do 7. dubna 2014.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person