Vita Universitatis vyšla poprvé v nové podobě

Vita Universitatis, časopis veterinární a farmaceutické univerzity Brno, vyšla poprvé jen v elektronické podobě. Ta umožňuje provázanost obsahu s kapitolami pomocí aktivních odkazů, návod na jejich použití naleznete na druhé straně obálky  pod obsahem. Výraznou proměnou prošla celá grafická úprava. „Změna ve vydávání časopisu v pouze elektronické podobě s sebou přinesla další možnosti inovace v oblasti grafiky a sazby časopi­su, a tak doufáme, že se vám Vita v novém hávu bude líbit,“ představuje nový vzhled časopisu předsedkyně redakční rady Bára Šolcová.  

 

A co se v novém čísle Vita Universitatis dočtete? Předně Vám děkani a děkanka představí své cíle ve vedení jednotlivých fakult. Představíme novou Vědeckou radu VFU Brno. Otestujeme citlivost bakterií na antibiotika, na FVHE se podíváme na inovaci výuky v oblasti bezpečnosti potravin a se studenty farmacie vyrazíme za hranice Evropy.

 

Farmaceutická fakulta představí Lékaře bez hranic, IVSA nás pozve na prohlídku ZOO, připomeneme si zaplněné přednáškové sály na Dni otevřených dveří. Podíváme se do Indie, Jemenu či italského Milána. Na poslední straně obálky čtenáře pozveme na Majáles.

 

Aktuální číslo časopisu je k dispozici tady. Archiv starších čísel naleznete zde.

 

Vaše ohlasy, připomínky a náměty jsou redakční radou časopisu vítány.

 

Přejeme pěkné čtení.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person