Velké šelmy v ČR

Institut ekologie zvěře VFU Brno a Středoevropský institut ekologie zvěře pořádají odborný seminář na téma Velké šelmy v ČR. Seminář se uskuteční v úterý 6.5.2014 od 17:00 do 19:00 hod. v budově Studijního a informačního střediska VFU Brno, Palackého tř. 1/3, v místnosti č. 166 (přízemí). Přednášet bude prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze – Katedra myslivosti a lesnické zoologie.

 

Po prezentaci bude následovat odborná diskuze. Seminář je pro všechny účastníky bezplatný.

 

Zájemci o seminář se mohou zaregistrovat na iez@vfu.cz.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person