Školení k realizaci spisové služby

V návaznosti na vydání nového Spisového a skartačního řádu VFU Brno se uskuteční proškolení k realizaci spisové služby (zejména s důrazem na přijímání, odesílání, vyřizování zásilek v IFIS,  jejich evidence, přidělování čísel jednacích, skenování příloh) a skartačnímu řízení (zacílení na skartační lhůty, skartační plán).

 

Proškolení je primárně určeno pro správce spisových uzlů, případně osobám, které jsou výkonem agendy spisové služby na jednotlivých střediscích pověřeny. Tímto prosím vedoucího střediska, aby zajistil předání pozvánky odpovědné osobě.

 

Školení se uskuteční  ve dvou termínech:

 

19. května a 26. května 2014, vždy od  9,00 hod.   ve velké seminární místnosti č. 336 v budově B Studijního a informačního  centra VFU Brno.

 

Program:

  1. shrnutí nejzásadnějších změn, které přinesl nový Spisový a skartační řád (K. Bartóková, Mgr. Zatloukalová)
  2. elektronická spisová služba IFIS, nejčastější problémy, chyby  (Ing. Vavrincová)
  3. skartační řízení v souvislosti s akreditací Univerzitního archivu VFU Brno (Mgr. Zatloukalová)
  4. diskuse

 

Svou účast ve vybraném dni, prosím, nahlaste p. Kamile Bartókové kl. 2007, e-mail: bartokovak@vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person