SIC pořádá školení pro práci s elektronickými databázemi

Studijní a informační středisko zve na školení k elektronickým informačním zdrojům v knihovně. Jedná se o dvě elektronické databáze, které jsou přístupné pouze z univerzitní sítě. Schopnost pracovat s nimi ocení především studenti a zaměstnanci. Obě databáze nabízí cenné informační zdroje v oblasti veterinárních a mnoha dalších disciplín.

V úterý 20. května od 13:00 hodin začíná v počítačové učebně (4. patro) školení k CABI Publishing (CABI Compendia, CAB Abstracts a CAB ebooks). Ta představuje přední mezinárodní databázi z oblasti zemědělství, biologických a příbuzných věd a lesnictví. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd.

 

Druhé školení pracovníci SIS naplánovali na středu 4. června od 13:00. Uskuteční se také v počítačové učebně v budově SIC. Obsahem školení bude efektivní studium a výzkum s elektronickými knihami a databází Academic Search Complete, která je odbornou multidisciplinární databází plnou textů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person