Zisky a ztráty akademické mobility

Národní kontaktní centrum – ženy a věda zve na 2. výroční setkání KLUBU NKC. Výroční přednášku přednese Hana Hughes z CEITEC na téma „Zisky a ztráty akademické mobility". Záštitu nad akcí převzali a podporu genderové rovnosti a ženám ve vědě přislíbili výkonný ředitel CEITEC Markus Dettenhofer a ředitel CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR Michal V. Marek.

 

KDY: 24. 6. 2014 od 17.00

KDE: Kavárna FALK, Gorkého 12, Brno

REGISTRACE: dana.vrablikova@soc.cas.cz

 

Akademická mobilita dnes patří mezi hojně diskutovaná témata, jak ostatně naznačují i kontroverze kolem nově zavedených juniorských grantů GA ČR. Zahraniční pobyt v minimální délce šest měsíců se stal jednou z podmínek, které uchazeče a uchazečky opravňují o grant žádat. Je takový požadavek oprávněný?

Nejen o svých zkušenostech se zahraničními vědeckými pobyty a jejich přínosech a ztrátách bude hovořit Hana Hughes, působící na pozici výzkumné pracovnice v oblasti pokročilých materiálů ve výzkumném centru CEITEC v Brně.

 

V následné diskusi se zaměří na otázky:

- Jak mobilita zasahuje do soukromého a rodinného života migrujících vědců a jakým způsobem se s mobilitou vyrovnávají partneři či děti migrujících vědců a vědkyň?

- Jak mobilita ovlivňuje další kariérní růst?

- Jak se vědcům a vědkyním daří navracet se do českého vědeckého prostředí a jak reflektují české vědecké prostředí ve světle svých zahraničních zkušeností?

- Jak mohou výzkumné instituce pomoci vědcům a vědkyním vyrovnat se s překážkami mobility a ulehčit jim přechod z jiné země, jiné instituce?

 

PROGRAM:

- přivítání jménem KLUBU NKC: Mgr. Marcela Linková, vedoucí NKC-ženy a věda, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

- úvodní slovo představitelů výzkumných institucí CEITEC a Czechglobe

   o Markus Dettenhofer, Ph.D., výkonný ředitel CEITEC

   o Mgr. Jiří Kolman, vědecký tajemník, CzechGlobe

- výroční přednáška: Mgr. Hana Hughes, Dr., senior researcher, CEITEC

- diskuse

 

Klub NKC je otevřená neformální platforma, která se zasazuje o genderovou rovnost ve vědě, férové podmínky pro vědeckou práci žen a mužů a zviditelnění zajímavých a úspěšných vědkyň.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person