Soutěž o nejlepší spolupráci roku

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

 Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.6.2013 až 30.6.2014. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 22.8.2014.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč. Připraveny jsou taktéž věcné ceny a následná propagace nejlepších projektů.


Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete zde.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person