CEITEC otevře laboratoře externím vědeckým týmům

CEITEC otevírá výzvu projektu – open access pro rok 2014. Cílem této výzvy je otevření sdílených laboratoří CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. V rámci projektu CEITEC – open access je poskytnut přístup k využití sdílených laboratoří zdarma. Více informací naleznete v dokumentech uvedených níže.

 

Žádosti jsou přijímány do 31. října 2014. Výzva je průběžná (tj. projekty jsou ihned po přijetí postoupeny do hodnocení a v případě pozitivního výsledku je jim poskytnut přístrojový čas/služby core facilit). Realizace projektů bude probíhat do konce roku 2014.

 

Ve výzvě 2014 jsou zapojeny tyto sdílené laboratoře:

  • Laboratoř přípravy a charakterizace nanostruktur
  • Laboratoř strukturní analýzy
  • Interakce a krystalizace biomolekul
  • Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS
  • Centrální laboratoř Nanobiotechnologie
  • Národní NMR centrum Josefa Dadoka
  • Centrální laboratoř Proteomika
  • Centrální laboratoř Genomika
  • Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování

Hlavním cílem projektu CEITEC – open access je zpřístupnit sdílené laboratoře v rámci centra CEITEC – Středoevropského technologického institutu pro ostatní vědecké týmy (výzkumné organizace dle Rámce) z České republiky a zahraničí formou open access. Předpokládáme využití kapacity sdílených laboratoři formou otevřeného přístupu zájemcům z ČR a zahraničí až do 20 % jejich kapacity.

 

Zájemci o využití služeb a zařízení core facilit CEITEC budou vybráni na základě výzvy k podávání vědeckých projektů. Projekty budou procházet dvoukolovým hodnocením. V prvním kole bude posouzena jejich technická proveditelnost ve sdílených laboratořích CEITEC, ve druhém kole pak jejich vědecká excelence. Úspěšní zájemci získají přístup ke špičkovým zařízením zdarma.

 

Sdílené laboratoře jsou budovány postupně od roku 2011, plný provoz všech sdílených laboratoří je plánován na rok 2015.

 

Pokud máte zajímavé výzkumné nápady a chybí Vám potřebné zázemí, neváhejte se zapojit. Bližší informace o zapojení, kontakty, vstupní žádost a vybavení laboratoří naleznete zde.

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person