Upozornění Ministerstva zdravotnictví pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga

Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA:

 

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

 

Co je Ebola:závažné infekční onemocnění, které více než v polovině případů končí smrtí nemocného.

 

Jak se přenáší: přenáší se přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (například moč, sliny) od osoby nemocné Ebolou (živé či zemřelé). Onemocnění se přenáší i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala a to i po 3 měsíce po vyléčení. Nakazit se onemocněním Ebola lze i kontaktem s volně žijícími zvířaty (opice, antilopy, netopýři). Onemocnění se nepřenáší vzduchem. Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-21 dní.

 

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 21 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti v krku, průjmu, zvracení a následně krvácení je třeba vyloučit podezření, že by se mohlo o toto onemocnění jednat. Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

 

Dne 8. září 2014

Hlavní hygienik ČR

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person