Kompetence poradce a nácvik komunikačních dovedností

Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádají 10. a 24. listopadu 2014 interaktivní semináře Kompetence poradce a nácvik komunikačních dovedností. Semináře jsou určeny řešitelským týmům MENDELU a VFU pracujícím v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Zvyšování kvalifikace studentů doktorských studijních programů a post-doktorandů zemědělských a veterinárních oborů zapojením do multidisciplinárních meziuniverzitních týmů.

 

                                         

 

Hlavní témata:

 

T1 – Metodologie předávání odborných poznatků v poradenské práci

T2 – Komunikace – nástroj porozumění mezi lidmi

- základní zákonitosti mezilidské komunikace

- sociální bariéry komunikace a způsoby jejich překonávání

- asertivita – cesta k sobě i druhým

- elementární asertivní dovednosti

-

T3 – Techniky úspěšného jednání s lidmi, komunikace s klientem, problémové komunikační typy

a způsoby jejich zvládání

- nařizování

- přesvědčování

- nátlakové techniky

- řešení konfliktů

T4 – Cesty využívání ICT v transferu odborných poznatků pro praxi včetně praktického nácviku

T5 – Kompetence poradce pro šíření odborných poznatků v praxi a možnosti jeho rozvoje

T6 – Komunikační a prezentační dovednosti v praxi

- nácvik modelových situací včetně rozborů s využitím zpětnovazebných zařízení

 

Rozvržení semináře

 

 

9.00 -10.30

10.40 -12.10

polední přestávka

13.00 - 14.30

14.40 - 16.10

1. den

10. 11. 2014

Zahájení

+T1

T2

 

T5

T6/1

2. den

24. 11. 2014

T3/1

T4

 

T3/2

T6/2

Ukončení semináře

 

Lektoři: pedagogičtí pracovníci Institutu vzdělávání a poradenství ČZU

T1: Ing. Ivan Miller, Ph.D.

T2, T3: PhDr. Mgr. Marie Hanušová

T4: Ing. Jiří Husa, CSc.

T5: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

T6/1,2: lektoři

 

Semináře jsou organizovány ve dvou dnech jako tematicky navazující. Doporučuje se, aby se přihlásili pouze vážní zájemci, kteří absolvují semináře v plném rozsahu.

 

Počet ve skupině: 20 účastníků (10 účastníků z MENDELU a 10 z VFU)

 

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 Brno, budova A, odbor vědy a výzkumu, zasedací místnost, 2. NP

 

Přihlášky se přijímají e-mailem na adrese: sapikoval@vfu.cz.

 

Pro akceptaci přihlášky je rozhodující pořadí obdržených přihlášek.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person