VII. konference studentské vědecké a odborné činosti

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno pořádají VII. konferenci studentské vědecké a odborné činosti z oblastí veterinární hygieny, veterinární ekologie, bezpečnosti a kvality potravin.

Jednotlivé příspěvky zazní 21. listopadu 2014 v posluchárně Pavilonu profesora Lenfelda. Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Účastnit se mohou studenti všech tří fakult.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person