Pozvánka na veřejnou schůzi České komise pro nakládání s GMO

V prosinci Veterinární a farmaceutická univerzita Brno hostí veřejnou schůzi České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Akce se uskuteční 2. prosince 2014 od 13:00 hodin v aule VFU Brno (Palackého tř. 1/3).

 

Problematiku GMO budou probírat odborníci z řad Ministerstva životního prostředí, univerzit i soukromého sektoru. Návštěvníci veřejné schůze uslyší referáty na téma nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy, živočichy i rostlinami. Zazní také zpráva o činnosti komise a informace o připravované novele zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Zákon č. 78/2004 Sb.) a vyhlášky o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (č. 209/2004 Sb.).

 

Na konci jednotlivých bodů bude prostor pro diskusi a dotazy. Schůze ČK GMO je veřejná a zvaný je každý, koho problematika GMO zajímá.

 

Program:

1) Zahájení

   prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., FVL VFU Brno

 

2) Přehled činnosti ČK GMO v roce 2014

   prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV, předseda ČK GMO

 

3) Uzavřené nakládání s GM mikroorganismy a GM živočichy

- Klinické studie léčiv založených na GMO v Evropské unii

   Prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc., Univerzita obrany

- Transgenní miniprasata pro Huntingtonovu nemoc

   MVDr. Štefan Juhás, Ph.D., ÚŽFG AV ČR

- Transgeneze u ptáků: očekávání vs. Realita

   Mgr. Jiří Kalina, Ph.D., Biopharm, a.s.

- Diskuze

 

4) Informace o připravované novele zákona č. 78/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2004 Sb.

   Ing. Zuzana Doubková, vedoucí oddělení GMO MŽP,

   Ing. Miroslav Pátek, CSc., MBÚ AV ČR - řešitel projektu TAČR

 

5) GM rostliny

- Detekce GMO

   Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. VÚRV

- Mezinárodní projekt PreSto GMO ERA net

   Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná,CSc., Ing. Ladislav Kučera, CSc.,VÚRV

- Použití GM plodin v Evropské unii – aktuální situace

   Ing. Bc. Zuzana Stratilová, MZe

- Diskuze

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person