MENDEL FORUM 2015

Mendelova interaktivní škola nabízí k oslavě 150. výročí zveřejnění Mendelovy přednášky v Brně celou řadu akcí pod hlavičkou Mendel Forum. Veterinární a farmaceutická univerzita je jedním z partnerů akce.

 

J. G. Mendel jednoznačně zviditelňuje Brno i naši zemi na kulturní a vědecké mapě světa.

Pro připomenutí 150 let od Mendelovy přednášky o pokusech s hybridy rostlin v Brně a 50 let činnosti Mendeliana připravilo Centrum Mendelianum několik akcí v rámci platformy Mendel Forum 2015.

 

Nabízené akce pod hlavičkou Mendel Forum 2015 jsou připraveny pro celé spektrum zájemců o JGM, jeho život, dílo a ideový odkaz. Mendel Forum 2015 tak zve k účasti jak experty, tak pedagogy a studenty, ale i širokou veřejnost. Mendel Forum je komunikační platformou na národní i mezinárodní úrovni. Připojte se také k této jedinečné oslavě unikátní osobnosti, její geniální vědecké práce a vědy bez hranic.

 

Mendel Forum 2015 zahrnuje tři klíčové akce. Projděte si nabídku a přihlaste se na některou z nich. Bezplatná registrace je otevřena do dosažení limitního počtu účastníků.

 

 

Neděle s J. G. Mendelem

8. února 2015

 

-          Škola, kde Mendel zveřejnil svůj objev

10 h, SŠPOS, Jánská 22, Brno

Vernisáž výstavy s doprovodnou přednáškou poprvé otevírá budovu někdejší Mendelovy reálky široké veřejnosti. Mendel zde působil jako učitel, ve stejné budově měl sídlo také Přírodozkumný spolek, na jehož půdě Mendel zveřejnil svůj dnes světoznámý objev. O rok později vyšla Mendelova práce v časopise tohoto spolku a byla rozeslána do světa.

 

-          Mendelův trpaslík

15 h, Centrum Mendelianum, Muzejní 1, Brno

Beseda s autorem „genetického thrilleru“, Simonem Mawerem, nabízí populárně-vědecký pohled na J. G. Mendela prostřednictvím unikátního románu, který atraktivně propojuje svět dnešní a Mendelovy vědy. Hlavní postavou je fiktivní potomek Mendelovy sestry, vědec, který se věnuje genetickému výzkumu onemocnění, jenž ho samotného trápí. Tlumočení zajištěno.

Na akce je doporučena bezplatná registrace na www.mendel-brno.cz  

 

Weekend with J. G. Mendel

March 6 – 8, 2015

Centrum Mendelianum, Muzejní 1, Brno

Akce se koná za účasti zahraničních spolupracovníků Mendeliana a dalších hostů, jednacím jazykem je proto angličtina. Součástí akce je inaugurace Centra Mendelianum, ale také představení nové odborné knihy zabývající se životem a dílem J. G. Mendela a přednáška jejího autora, prof. J. Kleina z USA. Moravské zemské muzeum chystá v roce 2015 překlad této unikátní publikace.

 

Týden s J. G. Mendelem

6. – 12. března 2015

Centrum Mendelianum, Muzejní 1, Brno

6. 3. 2015

Mendelovy rostliny

16 h – Mendelovy rostliny - komentovaná prohlídka nové výstavy

7. 3. 2015

J. G. Mendel

17 h – Po stopách Mendela v Brně – interaktivní program a procházka místy spojenými s působením JGM v historické části města Brna

8. 3. 2015

Centrum Mendelianum

11 h – slavnostní otevření Centra Mendelianum jako komplexního zázemí pro vědu, výzkum, popularizaci a vzdělávání

9. 3. 2015

Mendel a jeho objev

Jak a na co vlastně Mendel přišel

10 h – program pro školy, 16 h – program pro veřejnost

10. 3. 2015

Mendel a genetická informace

Jak fungují geny

10 h – program pro školy, 16 h – program pro veřejnost

11. 3. 2015

Mendel a jeho myšlenky stále aktuální

Mendel, Nobel a genetické příběhy

10 h – program pro školy, 16 h – program pro veřejnost

12. 3. 2015

Mendel – neustálá výzva

Mendel v černé skříňce

10 h – program pro školy, 16 h – program pro veřejnost

 

Na akce 6. – 8. 3. 2015 je registrace doporučena, na interaktivní programy 9. – 12. 3. 2015 je nutná.

Bezplatná registrace: www.mendel-brno.cz

Kompletní přehled MENDEL FORUM 2015.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person