Výkonem funkce kvestorky pověřil rektor Ing. Leonu Sapíkovou, MPA, LL.M.

Osobou pověřenou výkonem funkce kvestorky VFU Brno byla s účinností od 10. února 2015 pověřena Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. Funkci převzala po odvolané Mgr. Bc. Daniele Němcové.

 

Aktuální e-mailová adresa pověřené kvestorky Ing. Leony Sapíkové, MPA, LL.M. je kvestor@vfu.cz.

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person