Talens and CRISPR/Cas9: Generation of genome engineered mouse models using editable nucleases

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a České centrum fenogenomiky ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají seminář Talens and CRISPR/Cas9: Generation of genome engineered mouse models using editable nucleases. Seminář se uskuteční 3. března 2015 ve 13 hodin ve velké posluchárně Pavilonu farmacie II.

 

Událost představuje druhou přednáškou z celkem 13 akcí, které Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno společně s Ústavem molekulární genetiky v Praze na tento semestr připravil pro studenty i učitele VFU Brno. Přednášky v českém jazyce se konají v nové posluchárně Pavilonu farmacie II pravidelně v úterý od 13 hodin. Jednotlivá témata se zaměří na oblast moderního výzkumu v oblastech genetických manipulací na myších, živočišných buňkách a kvasinkách.

 

Využívaní programovatelných nukleáz, mezi které patří TALENs a CRISPR/Cas9 systém, umožňuje generování genetických modifikací v buněčných kulturách, rostlinách i zvířatech. Mezi genetické změny patří nejenom cílené delece, které vedou ke zrušení funkce genu, ale taky inzerce, které se využívají při tvorbě reportérových linií.

 

Takové myší modelové linie reprezentují klíčový experimentální nástroj pro studie v různých vědeckých odvětvích od funkční genomiky, proteomiky, buněčné biologie až po screening potenciálních léčiv.O problematice bude hovořit Silvia Petrezselyová a Dominika Fričová.

 

Účast na semináři je otevřená a zván je každý, koho téma genetické manipulace zajímá. Kromě samotného poznání je setkání s odborníky Akademie věd ČR rovněž jedinečnou příležitostí pro navazování kontaktů pro přípravu společných grantových projektů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person