Podání žádosti o ubytování na VŠ kolejích

Od pondělí 9. 3. lze podávat žádosti o ubytování na VŠ kolejích. O místo na kolejích si může zažádat každý student VFU Brno, který má zájem o ubytování v akademickém roce 2015/2016. Podávání žádostí probíhá elektronickou formou a sběr žádostí potrvá až do 19. 4. 2015.

 

Elektronické žádosti o ubytování mohou studenti podávat zde. Přihlášení probíhá pomocí uživatelského jména a hesla, které studenti obdrželi na začátku studia. V systému ISKaM2006 pak vyplní elektronickou žádost o ubytování.

 

Po uplynutí termínu podávání žádostí a jejich kontrole bude zpracován konečný pořadník studentů VFU Brno žádajících ubytování ve VŠ kolejích pro akademický rok 2015/2016. Ten bude vyhotoven nejpozději 7. 5. 2015 a následně zveřejněn v aktualitách na internetových stránkách VFU Brno v sekci Ubytování a koleje.

 

Současným studentům VFU Brno, kteří si budou podávat žádosti o ubytování, nebude zasíláno písemné vyrozumění o jejich umístění v pořadníku. Pokud nebude studentovi kladně vyřízena žádost o ubytování na akademický rok 2015/2016, může si proti tomuto rozhodnutí podat odvolání nejpozději do 26. 6. 2015. Odpověď pak obdrží do 15. 8. 2015 na svoji školní e-mailovou adresu.

 

Žádosti o ubytování podané po výše uvedeném termínu nebudou zařazeny do pořadníku žadatelů o kolejní místo. V případě, že student uvede do přihlášky nepravdivé údaje, bude žádost vyřazena z pořadníku žadatelů o kolejní místo.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person