Next generation sequencing: designing experiment in transgenic animal research

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a České centrum fenogenomiky ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají seminář Next generation sequencing: designing experiment in transgenic animal research. Seminář se uskuteční 17. března 2015 ve 13 hodin ve velké posluchárně Pavilonu farmacie II.

 

Událost čtvrtou přednáškou z celkem 13 akcí, které Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno společně s Ústavem molekulární genetiky v Praze na tento semestr připravil pro studenty i učitele VFU Brno. Přednášky v českém jazyce se konají v nové posluchárně Pavilonu farmacie II pravidelně v úterý od 13 hodin. Jednotlivá témata se zaměří na oblast moderního výzkumu v oblastech genetických manipulací na myších, živočišných buňkách a kvasinkách.

 

„Skončilo první téma, ve kterém jsme se seznámili s technikami tvorby transgenních myší a krys. Nyní se přesuneme do úplně jiných oblastí, takže i ti z vás, kteří zatím nemohli přijít, mohou plynule naskočit do rozjetého vlaku. Sám jsem zvědav, jak budou moderní techniky sekvenování uplatněny na modelu vyššího eukaryotického organismu, protože u prokaryot si to představit umím. Tady už se ale dostáváme na hranici sci-fi, prezentované např. filmem „GATACA". Myš má genom srovnatelný s člověkem. Kdy si tedy budeme moci pořídit záznam o své vlastní DNA v reálném čase a za rozumnou cenu? Nebo je to možné už nyní? Třeba na tyto otázky získáme příští týden odpověď," zve na seminář docent Milan Bartoš z Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno.

 

Vysokokapacitní sekvenování DNA se v posledních letech stalo nezbytnou součástí výzkumu. Znalost kompletní nebo částečné cílové genetické informace mikroorganismů, živočichů i rostlin slouží jako zdroj dat pro detailní popis jak jejího přirozeného stavu, tak i odchylek vedoucích k patologickým procesům stejně jako evolučním inovacím. Široká škála dostupných a rychle se rozvíjejících sekvenačních technologií umožňuje zvolit konkrétní aplikaci a získat tak vysoké množství dat odpovídající kvality. Správné navržení postupu zpracování biologického materiálu a volba vhodné aplikace pak může výrazně zvýšit efektivitu experimentu. S využitím moderních bioinformatických metod pro analýzy sekvenačních dat jsou pak jejich výsledky využívány v mnoha oborech lidské činnosti od základního výzkumu až po personalizovanou medicínu, populační studie nebo ochranu životního prostředí.

 

Účast na semináři je otevřená a zván je každý, koho téma genetické manipulace zajímá. Kromě samotného poznání je setkání s odborníky Akademie věd ČR rovněž jedinečnou příležitostí pro navazování kontaktů pro přípravu společných grantových projektů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person