Mouse transgenic model to study tumour progression and metastasis in the gut

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a České centrum fenogenomiky ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají seminář Mouse transgenic model to study tumour progression and metastasis in the gut. Seminář se uskuteční 24. března 2015 ve 13 hodin ve velké posluchárně Pavilonu farmacie II.

 

Událost je pátou přednáškou z celkem 13 akcí, které Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno společně s Ústavem molekulární genetiky v Praze na tento semestr připravil pro studenty i učitele VFU Brno. Přednášky v českém jazyce se konají v nové posluchárně Pavilonu farmacie II pravidelně v úterý od 13 hodin. Jednotlivá témata se zaměří na oblast moderního výzkumu v oblastech genetických manipulací na myších, živočišných buňkách a kvasinkách.

 

„Dalo by se říci, že přecházíme od teorie k praxi. Poté, co už víme, jak rekombinanty připravovat a jak testovat jejich transgenní charakter, budou další přednášky věnovány využití modelů transgenních myší, první z nich pak studiu střevních nádorů," zve na seminář docent Milan Bartoš z Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno.

 

Kolorektální kancerogeneze je nejčastěji vyvolána genetickými změnami, které vedou k nepatřičné signalizaci kaskádami Wnt a MAPK. K jednotlivým mutačním dějům pak dochází postupně a v daném pořadí. Pro účely studia vývinu střevního rakovinného bujení jsme tedy připravili nový myší model, umožňující sekvenční zásahy do genetické informace. Jednotlivé kroky napodobuji akumulaci mutací pozorovaných u lidských sporadických nádorů kolorekta, a tedy přinášejí věrný model iniciace a progrese tohoto onemocnění. Seminář povede Michaela Krausová.

 

Účast na semináři je otevřená a zván je každý, koho téma genetické manipulace zajímá. Kromě samotného poznání je setkání s odborníky Akademie věd ČR rovněž jedinečnou příležitostí pro navazování kontaktů pro přípravu společných grantových projektů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person