Molecular mechanisms of morphological anomalies during later embryonic development

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a České centrum fenogenomiky ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají seminář Molecular mechanisms of morphological anomalies during later embryonic development. Seminář se uskuteční 7. dubna 2015 ve 13 hodin ve velké posluchárně Pavilonu farmacie II.

 

Událost je sedmou přednáškou z celkem 13 akcí, které Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno společně s Ústavem molekulární genetiky v Praze na tento semestr připravil pro studenty i učitele VFU Brno. Přednášky v českém jazyce se konají v nové posluchárně Pavilonu farmacie II pravidelně v úterý od 13 hodin. Jednotlivá témata se zaměří na oblast moderního výzkumu v oblastech genetických manipulací na myších, živočišných buňkách a kvasinkách.

 

„Tato přednáška je první ze série fenogenomiky, oboru, o kterém toho zatím mnoho nevíme. Přednášky se budou týkat především systematické analýzy fenotypů modelových organismů - myších a krysích mutantů a jejich využití pro aplikace ve výzkumu i technologii léčby závažných i méně závažných onemocnění u lidí. Ve farmaceutickém průmyslu mají takové modely nezastupitelnou úlohu při testování léčiv. První ze série bude poněkud obecnější, a bude se týkat studia vývojových poruch," zve na seminář docent Milan Bartoš z Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno.

 

Až 30% genů hraje stěžejní roli během embryonálního vývoje. Inaktivace těchto genů vede k selhání vývoje a embryonální letalitě. Během pozdního embryonálního vývoje nemusí změna v genetické informaci nutně vézt pouze k zániku zárodku, ale spíše ke vzniku vrozených vad. Postižení vývoje orofaciální oblasti patří k nejčastějším vývojovým vadám vedoucím například k rozštěpům patra či rtu, utváření zubů, slinných žláz či jazyka. Orofaciální vývoj je komplexní, řada regulačních genů a celých signálních drah se účastní i regulace vývoje další orgánových soustav v rámci celého embrya, např. vývoje končetin, plic, srdce a dalších orgánů. Celková charakterizace mutantního fenotypu je stěžejním nástrojem k pochopení role vývojově regulačních genů a jejich vzájemných interakcí. Získané znalosti lze aplikovat na zmírnění projevů multi-syndromatických vývojových vad. Seminář povede Jan Procházka.

 

Účast na semináři je otevřená a zván je každý, koho téma genetické manipulace zajímá. Kromě samotného poznání je setkání s odborníky Akademie věd ČR rovněž jedinečnou příležitostí pro navazování kontaktů pro přípravu společných grantových projektů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person