Lung function and physiology - animal models for lung dysfunction

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a České centrum fenogenomiky ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádají seminář Lung function and physiology - animal models for lung dysfunction. Seminář se uskuteční 14. dubna 2015 ve 13 hodin ve velké posluchárně Pavilonu farmacie II.

 

Událost je osmou přednáškou z celkem 13 akcí, které Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno společně s Ústavem molekulární genetiky v Praze na tento semestr připravil pro studenty i učitele VFU Brno. Přednášky v českém jazyce se konají v nové posluchárně Pavilonu farmacie II pravidelně v úterý od 13 hodin. Jednotlivá témata se zaměří na oblast moderního výzkumu v oblastech genetických manipulací na myších, živočišných buňkách a kvasinkách.

 

„Přednáška bude opět zaměřena na modelové organismy - myši, krysy a člověka; tentokrát na to, jak sledovat a případně i léčit plicní onemocnění porozuměním jejich genetickému základu. Otázku, kterou přednášejícímu položíme, bude, jak daleko už se výzkum přiblížil sci-fi literatuře a jestli je představa Člověka obojživelníka fikcí nebo v již brzké době očekávanou realitou. Možná si řeknete, že přeháním, ale pravdou je, že se nám nad posledními výsledky genových manipulací občas točí hlava," zve na seminář docent Milan Bartoš z Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie VFU Brno.

 

Pro většinu lidských plicních onemocnění může být použit myší model, který umožňuje testovat vliv léčiv nebo jiných zásahů na vývoj nemoci. Vzhledem k odlišnostem v anatomii a v biologických procesech mezi lidmi a myšmi však nemůže žádný model zcela napodobit model lidský. Například nejpoužívanější model pro alergické astma způsobuje zánět plic a typické problémy s dýcháním, ale způsobuje velmi malé změny v mikrostruktuře plic v porovnání s lidským onemocněním. Model s přírodními alergeny způsobuje mnohem méně zánětu a problémů s dýcháním, ale změny v mikrostruktuře jsou podobnější těm, které můžeme pozorovat u pacientů. Nejvhodnější model musí být tedy vybrán podle toho, které aspekty nemoci chceme studovat nebo ovlivňovat novými léčivy.

 

Účast na semináři je otevřená a zván je každý, koho téma genetické manipulace zajímá. Kromě samotného poznání je setkání s odborníky Akademie věd ČR rovněž jedinečnou příležitostí pro navazování kontaktů pro přípravu společných grantových projektů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person