Výběrové řízení na obsazení funkce kvestora/kvestorky VFU Brno

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce kvestora/kvestorky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

 

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně -  ekonomický směr předností,
  • min. 5 let praxe ve vedoucích pozicích ve veřejném sektoru a v oblasti finančního řízení,
  • znalost problematiky financování vysokého školství výhodou,
  • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce,
  • komunikativní dovednosti, zodpovědnost, samostatnost.

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

  • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • motivační dopis obsahující vize a záměry ve funkci a stručnou koncepční představu o metodice tvorby rozpočtu v kontextu VFU Brno /max. 3 strany A4/,
  • výpis z rejstříku trestů.

Nástup dle dohody.

Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení.

Univerzita si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

 

Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte do 1. 5. 2015 na adresu:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
personální oddělení
Palackého tř. 1/3

612 42 Brno

nebo elektronicky na adresu: klimesovam@vfu.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person