Cena děkana Farmaceutické fakulty a XX. studentská vědecká konference

Studenti farmacie se utkají o Cenu děkana Farmaceutické fakulty, kterou vyhlásil děkan Tomáš Parák. Své síly v oblasti vědy změří na XX. studentské vědecké konferenci.


Ceny pro studenty magisterského studijního programu Farmacie udělí odborná komise. Členové komise zhodnotí experimentální práce studentů zaměřené na syntézu, izolaci a analýzu biologicky aktivních látek, hodnocení potenciálních léčiv, technologické zpracování léčiv, práce z oblasti molekulární biologie a genetiky, farmakologie, farmakoepidemiologie, lékárenství a historie farmacie.

 

Výsledky práce přihlášení studenti odprezentují formou přednášky na studentské vědecké konferenci 28. dubna 2015. Akce se uskuteční v Pavilonu farmacie FaF.

 

V rámci Ceny děkana pro akademický rok 2014/2015 a XX. studentské vědecké konference budou též vyhlášeny práce postupující do Nadnárodní studentské vědecké konference a ceny ČFS ČLS JEP.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person