Co včely umí a co je trápí

Vzhledem ke stále se zvyšující zemědělské ploše, na které jsou vysety plodiny závislé na opylování, stoupá i potřeba většího počtu opylujícího hmyzu. V posledních desetiletích ovšem  sledujeme celosvětově dramatický úbytek včelstev (nejen těch chovaných včelaři, ale i těch ve volné přírodě). Úmrtnost ve včelstvech u včel objevující sev současnosti, má četné příčiny, které se vzájemně ovlivňují a posilují.

 

O tom, co včely dokážou, co je trápí a o příčinách úhynů včelstev, bude na VFU Brno hovořit Ing. Dalibor Titěra, Csc. Včelařská přednáška se uskuteční 7. května 2015 ve velké posluchárně v Pavilonu prof. Klobouka. Začátek je v 10:30 hod. Přednáška je otevřená všem zájemcům o problematiku včel včetně zájemců mimo univerzitu.   

 

Akci pořádají Miroslava Palíková, Ivana Papežíková a Lucie Pecková z Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person