XI. Kábrtovy dietetické dny

Ústav výživy zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd pořádá ve dnech 14. a 15. května 2015 XI. Kábrtovy dietetické dny a konferenci studentské vědecké a odborné činnosti z oboru výživa zvířat NutriNET 2015.

 

Tématem letošní odborné konference bude nejen bezpečnost krmiv, ale také dietetická, hygienická a produkční problematika krmiv a její vliv na zdravotní stav, užitkovost zvířat a bezpečnost potravin. V rámci odborných témat zazní také příspěvky o biotechnologiích ve výživě a krmení zvířat. Místem pořádání letošní konference je Hotel Avanti.

 

 

 

 

 

Pořádající organizace
Ústav výživy zvířat,

Česká akademie zemědělských věd - odbor veterinárního lékařství

14. 5. 2015 XI. Kábrtovy dietetické dny (program)
15. 5. 2015 Konference studentské vědecké a odborné činnosti z oboru výživa zvířat NutriNET 2015 (program)

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Bezpečnost krmiv.
Dietetická, hygienická a produkční problematika krmiv a její vliv na zdravotní stav,
užitkovost zvířat a bezpečnost potravin.
Biotechnologie ve výživě a krmení zvířat.

KONTAKTNÍ ADRESA
Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Ústav výživy zvířat
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
tel.: +420 541 562 672
fax: +420 541 562 675
e-mail : strakovae@vfu.cz

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel AVANTI
Střední 61
Brno 602 00

ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. VFU Brno, ČR
Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. VFU Brno, ČR
MVDr. Leo Kroupa, Ph.D. ŠZP VFU Brno, Nový Jičín
RNDr. Jan Nedělník, CSc. VÚP spol. s r.o., Troubsko
Dipl. Ing. Agr. Slavko Lulič KRMIVA Zagreb, HR
Prof. MVDr. Vlasta Šerman Veterinární univerzita Zagreb, HR
Prof. DrSc. Dr.h.c. Gordana Kralik J.J.Strossmayer University in Osijek, HR
Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D. UVLF v Košicích, SR
Prof. Ing. Daniel Bíro, Ph.D. SPU v Nitře, SR

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Přihlášené a ve stanovené lhůtě zaslané odborné příspěvky budou uveřejněny ve sborníku.
Program konference bude sestaven z odborných témat oslovených účastníků konference.

 

Bankovní spojení pro platbu bankovním převodem:

ČSOB Brno, číslo účtu 154568547 / 0300, variabilní symbol 2220252221
Běžný účet CZK:
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547
Běžný účet EUR:
IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
IČO: 62157124     DIČ: CZ62157124


Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE (*.doc)
PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (*.doc)

Celá pozvánka ke stažení (VZOR PRO UVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKU VE SBORNÍKU) *.doc

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person