Veřejná schůze České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty

V květnu Veterinární a farmaceutická univerzita Brno hostí veřejnou schůzi České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Akce se uskuteční 19. května 2015 od 13:00 hodin v posluchárně Pavilonu farmacie II (Palackého tř. 1/3).

 

Problematiku GMO budou probírat odborníci z řad Ministerstva životního prostředí, univerzit i soukromého sektoru. Návštěvníci veřejné schůze uslyší referáty na téma nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy, živočichy i rostlinami. Zazní zpráva o činnosti komise i informace z Ministerstva životního prostředí o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Návštěvníci uslyší informace z klinických studií léčiv založených na GMO nebo zhodnocení aktuální situace použití geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii.


Na konci jednotlivých bodů bude prostor pro diskusi a dotazy. Schůze ČK GMO je veřejná a zvaný je každý, koho problematika GMO zajímá.

 

Program:
1. Zahájení
Zástupce VFU Brno

 

2. Přehled činnosti ČK GMO v období 2014 – květen 2015
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV, předseda ČK GMO

 

3. Informace z MŽP
Ing. Zuzana Doubková, Ing. Miroslav Večeřa, oddělení GMO MŽP

 

4. Uzavřené nakládání s GM mikroorganismy a GM živočichy
- Metodika hodnocení uzavřeného nakládání s GMO
Ing. Miroslav Pátek, CSc., MBÚ AV ČR - řešitel projektu TAČR
- Klinické studie léčiv založených na GMO v Evropské unii
Prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc., Univerzita obrany
- Transgenní miniprasata pro Huntingtonovu nemoc
MVDr. Štefan Juhás, Ph.D., ÚŽFG AV ČR
- Transgeneze u ptáků: očekávání vs. realita
Mgr. Jiří Kalina, Ph.D., Biopharm, a.s.
- Geneticky modifikované zvířecí modely pro charakterizaci funkce genů
doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D., - BIOCEV/UMG AV ČR

 

Diskuze

 

5. GM rostliny
- Příspěvek k ochraně veřejného zdraví před globálním oteplováním – toxinogenní plísně a Bt-kukuřice
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., SZU, Centrum zdraví, výživy a potravin
- Detekce GMO a mezinárodní projekt PreSto GMO ERA net
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT, Doc. RNDr. Jaroslava
Ovesná, CSc., VÚRV
- Použití GM plodin v Evropské unii – aktuální situace
Ing. Bc. Zuzana Stratilová, MZe

 

Diskuze

 

Ukončení cca v 16:00 hod.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person