V Jihomoravském kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina

Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Jihomoravského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2015. O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 129 produktů od 38 výrobců. O logo soutěžily v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 35 výrobků v kategorii Pekařských výrobků, včetně těstovin. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno patří k partnerům akce.

 

Za VFU jako spolupořadatele, partnera soutěže se zúčastnili doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc., MVDr. Hana Štegnerová a Věra Temelová.

 

Výrobky hodnotily dvě osmičlenné komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.


Podle slov regionálního koordinátora Ing. Jaromíra Musila, Ph.D., ředitele Regionální agrární komory Jihomoravského kraje: „...je potěšitelné, že v celé historii soutěže patří počet soutěžících firem a počet soutěžících vzorků v Jihomoravském kraji k jedněm z nejvyšších v ČR. Stejně potěšitelné je zjištění, že jsou firmy, které se zúčastnily všech ročníků soutěže a svoji účast v ní hodnotí pozitivně i z hlediska propagace firmy."


K udělení značky Regionální potravina Jihomoravského kraje 2015 navrhla hodnotitelská komise

 

 

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

Uzená paštika

Jan Bubla

2.

Masné výrobky trvanlivé

Královská klobása

Janíček & Čupa, výroba speciálních uzenin s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

Čerstvý sýr přírodní

Lenka Klíčová

4.

Mléčné výrobky ostatní

Syrové kravské mléko

ZEPO Bořitov, družstvo

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Koláč velký

ZEMSPOL a.s. Sloup

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Karamelový větrník

Lenka Svobodová

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Jablečný mošt 5 litrů Jonagored

ZEAS Lysice, a.s.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Meruňkový kompot

Horňácká farma s.r.o.

9.

Ostatní

Pstruh duhový

S.M.K., a.s.

 

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

 

Oceněný přihlašovatel je povinen na výzvu vyhlašovatele zajistit prezentaci, ochutnávky a prodej nejen vítězného výrobku nebo předat požadované množství výrobku k prezentačním akcím v Jihomoravském kraji v termínech dle harmonogramu. Jedna z těchto plánovaných prezentací je zajištěna v rámci oslav 25. výročí vzniku FVHE VFU a 40. výročí výuky oboru hygiena potravin v termínu 14. 10. 2015 v prostorách Studijního a informačního centra VFU (SIC).

 

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:

 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D. - Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk)
Mobil: +420 607 612 772
Email: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz, rakkisjmk@centrum.cz

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person