17. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

27. května v 9:00 zahájí FVHE již 17. ročník Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Konference bude tematicky rozdělena do sedmi sekcí, jejichž program se odehraje v Pavilonu prof. Lenfelda a na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat. Přednášky jsou volně přístupné. Zahájení a ukončení konference a vyhodnocení nejlepších příspěvků bude pro všechny sekce společné, a to v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda.

 

7:45 – 8:30 Prezence všech přednášejících v Pavilonu prof. Lenfelda
8:30 – 8:50 Zahájení konference v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda
8:50 – 9:00 Přesun přednášejících do jednotlivých auditorií (dle programu)

 

SEKCE 1, 2, 4, 5, 6
(posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda)

 

9:00 – 9:50 Přednáškový blok I. – sekce 1
Markéta Auerová, Ing. - Vehikula epidemií salmonelóz v České republice v roce 2014
Simona Křepelová, Ing. Mgr. - Charakteristika patogenních izolátů Escherichia coli z jatečně upravených těl prasat
Kateřina Koukalová, Mgr. - Charakteristika kmenů Staphylococcus aureus (MRSA a MSSA) izolovaných z potravinového řetězce v České Republice
Alena Jurčeková, Ing. - Porovnání výsledků izolace bakteriální DNA z faeces drůbeže
Adriána Fečkaninová, MVDr. - Stanovenie citlivosti laktobacilov na antimikrobiálne látky významné v humánnej a veterinárnej medicíne

 

9:50 – 10:15 Diskuse

 

10:15 – 11:05 Přednáškový blok II. – sekce 1
Kateřina Bogdanovičová, Mgr. - Enterotoxin production by Staphyloccucus aureus strains isolated from goat colostrum in the Czech Republic
Ines Lačanin, mag. nutr. - Antimicrobial susceptibility of Weissella spp. isolated from cooked ham and manufacturing area
Renata Przybylová, Mgr. - Occurrence of Helicobacter spp. in the gastrointestinal tract of broiler chickens in the Czech Republic
Fouad Ali Abdullah Abdullah, Ing. - Qualitative and quantitative properties of chicken's wings from organic and classic production system
Đani Đordevic, MSc. - Nutritional profile and microbiological quality of nigiri sushi meal prepared with different seafood

 

11:05 – 11:30 Diskuse

 

11:30 – 12:10 Přednáškový blok III. – sekce 1
Anna Reitznerová, MVDr. - Porovnanie rozkladných zmien tukov v mäsových výrobkoch počas skladovania
Zuzana Poláková, MVDr. - Detekcia prítomnosti rezíduí antimikrobiálnych látok v hydinovom mäse a tkanivách pomocou troch mikrobiálnych inhibičných testov
Renata Osičková, Ing. - Stanovení relativní hodnoty zaplísnění povrchu sýra
Miroslava Fašiangová, Ing. - Vplyv selénových doplnkov krmiva na akostné vlastnosti vajec

 

12:10 – 12:30 Diskuse

 

12:30 – 13:00 Přestávka a občerstvení

 

13:00 – 13:30 Přednáškový blok IV. – sekce 1
Blanka Zábrodská, Mgr. - Detekce porušení medu přehřátím
Alexandra Tauferová, Ing. - Senzorická a instrumentální analýza vybraných texturních parametrů rajčatových kečupů
Júlia Toropilová, MVDr. - Hodnotenie rizika prieniku potravinového nebezpečenstva do potravín na rozhraní systémov HACCP

 

13:30 – 13:45 Diskuse

 

13:45 – 14:25 Přednáškový blok V. – sekce 2, 4, 5
Jana Krejcarová, MVDr. - Využití rakytníkových výlisků (Hippophae rhamnoides) v dietách u užitkových nosnic a jejich vliv na zbarvení vaječného žloutku
Josef Vopálenský, MVDr. - Změny aminokyselinového spektra pastevních porostů v průběhu vegetačního období
Milada Holasová, MVDr. - Sledování koncentrace stopových prvků (Cu, Zn, Se) v srsti lam
Vendula Vomočilová, Mgr. - Vybrané projevy chování telat do dvou hodin po narození

 

14:25 – 14:45 Diskuse

 

14:45 – 15:25 Přednáškový blok VI. – sekce 6
Tomáš Král, Mgr. - Assessment of the hygienic quality of cannd fish from the perspective of mercury
Veronika Doubková, Mgr. - Stanovení antikoagulačních rodenticidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií
Josef Vakula, Ing. - Vliv T-2 toxinu na vznik oxidačního stresu a hematologické a biochemické ukazatele u pstruha duhového (Oncorhynchus mykkis)
Iveta Matejová, MVDr. - Effect of the T-2 toxin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

 

15:25 – 15:45 Diskuse

 

15:45 – 16:00 Přestávka a občerstvení

 

SEKCE 3, 7
(posluchárna biologie)

 

9:00 – 9:50 Přednáškový blok I. – sekce 3
Veronika Oravcová, Mgr. - Occurrence of vancomycin-resistant enterococci in municipal wastewater treatment plant in Brno
Ivana Jamborová, Mgr. - Comparative analysis of Escherichia coli sequence type 131 isolates from humans, animals, and the environment
Hana Dobiášová, Mgr. - Characterization of IncX plasmids carrying quinolone and beta-lactam resistance genes in Enterobacteriaceae from various sources and geographic areas
Zbyněk Heger, Mgr. - Effect of long-term exposure to 17β-estradiol on feedback of important antixodidant and transport mechanisms of Eisenia fetida
Nicol Janecko, MSc. - Environmental implications of fluoroquinolone exposure on aquatic ecosystems

 

9:50 – 10:15 Diskuse

 

10:15 – 10:55 Přednáškový blok II. – sekce 3
Václav Rulík, MVDr. - Vliv nízkých dávek Γ-záření na kachní vejce
Miroslava Mikšíková, Mgr. - Průkaz vztekliny a přítomnosti těžkých kovů u středoevropských netopýrů
Matej Kautman, Mgr. - What we know about tortoise ticks – are they potential danger?
Markéta Nováková, Mgr. - Rickettsial infections in ticks from reptiles, birds and humans in Honduras

 

10:55 – 11:15 Diskuse

 

11:15 – 12:05 Přednáškový blok III. – sekce 7
Michal Madžunkov, Ing. - Parasitosis fish ponds aquaculture lowland areas and possibilities for treatment and prevention
Zdeňka Marková, Mgr. - Changes of hematological and immune parameters during proliferative kidney disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Zdeňka Cutáková, Mgr. - Effect of the genetic origin on the presence of skeletal deformities and swimbladder anomaly in cultured gilthead sea bream (Sparus aurata L)
Radka Slezáková, MVDr. - Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in red foxes (Vulpes vulpes) in the Czech Republic

Kateřina Kobédová, MVDr. - Toxoplasmosis and neosporosis in exotic ruminants in the Czech Republic

 

12:05 – 12:30 Diskuse

 

12:30 – 13:00 Přestávka a občerstvení

 

13:00 – 13:50 Přednáškový blok IV. – sekce 7
Miroslav Valan, MVDr. - Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera) of hummingbirds
Tomáš Najer, MVDr. - Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from wild birds in Vietnam
Jiřina Marková, MVDr. - Prevalence of antibodies to Encephalitozoon cuniculi in European hares (Lepus europaeus)
Veronika Kováčová, Mgr. Ing. - Bacterial skin colonization associated with bats in Europe
Jiří Brichta, Mgr. - Pseudogymnoascus destructans: evidence of virulent skin invasion for bats under natural conditions, Europe

 

13:50 – 14:15 Diskuse

 

14:15 – 14:45 Přednáškový blok V. – sekce 7
Zoltán Benkö, MVDr. - Vplyv bioklimatologických faktorov na zdravotný stav hibernujúcich netopierov
Zuzana Tomáštíková, MVDr. - Výskyt vybraných zoonotických bakterií u plazů, drobných savců a ptáků
Markéta Rybářová, MVDr. - Klíšť lužní (Haemaphysalis concinna) – podceňovaný vektor?

 

14:45 – 15:00 Diskuse

 

15:00 Přesun účastníků do posluchárny Pavilonu prof. Lenfelda

 

15:45 – 16:00 Přestávka a občerstvení ( Pavilon prof. Lenfelda)

 

16:00 – 16:15 Vyhlášení výsledků (posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda)

 

16:15 Zakončení konference v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person