Fotografická soutěž „Jízdárna VFU Brno objektivem"

Klinika chorob koní vyhlašuje fotografickou soutěž „Jízdárna VFU Brno objektivem". Cílem soutěže je zachytit zajímavosti, zvláštnosti i obyčejné dění v jezdecké hale VFU Brno, dokumentovat široké pole aktivit nejen z oblasti pedagogické, tvůrčí, vědecké a výzkumné činnosti, ale i z oblasti sportovních a dalších zájmových aktivit, které se v jezdecké hale a jejím okolí provozují. Může jít tedy o fotografie z výuky, jezdeckých kurzů, sportovních dnů, vozatajských závodů, akcí pro děti či akcí probíhajících v rámci Majáles. Akcí v hale proběhl nespočet a pořadatelé se těší na velké množství snímků.


Zúčastnit se mohou všichni studenti VFU Brno. Vítězové, kterými budou tři autoři nejúspěšnějších fotografií, vyhrají jednosemestrální kurz jezdectví zdarma. O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců Kliniky chorob koní a zástupců univerzity. Fotografie se stanou součástí fotokroniky Ortopedického centra a jízdárny pro koně VFU Brno a stanou součástí její výzdoby.


Fotografie mohou být předávány prostřednictvím serveru www.uschovna.cz zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz, nebo předáním fotografií na nosiči na Oddělení vnějších vztahů.

 

Podmínky fotografické soutěže:

 

Obecné:
* Vyhlašovatelem soutěže je Klinika chorob koní VFU Brno. Zúčastnit se může každý student VFU Brno.
* Soutěž bude zahájena 1. června 2015 a potrvá do 1. září 2015
*Každý z účastníků se může zúčastnit 1 až 3 fotografiemi, barevnými i černobílými, v obvyklém formátu jpg., tif., ve velikosti 2 580 x 1932 px a odvozené větší. Fotografie musí být opatřeny popiskem, jménem a příjmením autora a kontaktem na osobu autora (telefon, e-mail).
* Složení hodnotící poroty stanoví vyhlašovatel. Porota vybere vítězné fotografie na 1. – 3. místě. Vítězové soutěže budou ohodnoceni poukazem na jednosemestrální kurz jezdectví. Rozhodnutí poroty bude veřejně vyhlášeno do 15. září 2015.

 

Ostatní:
* Fotografie mohou být předávány prostřednictvím serveru www.uschovna.cz zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz, nebo předáním fotografií na nosiči na Oddělení vnějších vztahů. Nosiče se účastníkovi nevracejí.
* Zasláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník vůči vyhlašovateli tu skutečnost, že je oprávněn s fotografií nakládat, zejména, že je jediným autorem fotografie; v případě spoluautorství je nutno doložit souhlas všech autorů fotografie. Zasláním fotografie do soutěže uděluje účastník vyhlašovateli oprávnění k použití fotografie nejen v rámci soutěže, ale i v rámci dalších aktivit spojených především s propagací univerzity. Toto oprávnění se poskytuje jako bezúplatné, nevýhradní, teritoriálně a časově neomezené; vyhlašovatel soutěže není povinen jej využít.
* Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči vyhlašovateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

* Vyhlašovatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže souhlasí účastník s tím, že vyhlašovatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení účastníků ve fotosoutěži. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníkem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person