VFU Brno nevypíše druhé kolo přijímacích zkoušek

Druhé kolo přijímacích zkoušek nevypíše ani jedna fakulta VFU Brno. Vzhledem k počtu úspěšných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení nedojde k vypsání druhého kola na žádné fakultě VFU Brno. Druhé kolo přijímacích zkoušek avizovala pouze Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Jejich vypsání se však týkalo pouze případu, kdy nedojde k naplnění kapacit studijních programů v prvním kole přijímacího řízení. Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů o studium a jejich úspěchu u přijímacích zkoušek v letošním roce nedojde k vypsání druhého kola v žádném studijním programu.   

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person