XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny - prodloužení termínu pro podání přihlášek

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno a Státní veterinární správa ČR pořádají 14. a 15. října 2015 konferenci XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny. Mezinárodní odborná konference je zaměřená na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů. Konference přináší aktuální výsledky z vědecké a dozorové činnosti napříč celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.
Jubilejní 45. ročník konference je spojen s dalšími významnými událostmi. Připomínáme si 40. výročí zahájení výuky oboru Veterinární lékařství - hygiena potravin a 25. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

 

Termín podání závazné přihlášky byl prodloužen do:

- pro aktivní účastníky do 31. 8. 2015 – společně s přihláškou zašlete i příspěvek na konferenci

   (http://cit.vfu.cz/konference/lh2015/)

  příspěvek odešlete na e-mailovou adresu lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz

- pro pasivní účastníky do 30. 9. 2015

Velice se těšíme na setkání s vámi v Brně.

 

Další informace o konferenci naleznete zde.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person