Pozvánka na seminář Huminové kyseliny a jejich vliv na produkční a reprodukční zdraví zvířat

Ústav výživy VFU Brno zve na společný seminář UVLF v Košicích, MENDELU a VFU Brno, který se uskuteční dne 3. 9. 2015 v prostorách

Mendelovy univerzity v Brně

Zemědělská 1 Brno hlavní budova, 3. patro, místnost A31


 

PROGRAM

8:30 - 9:00 Prezentace a občerstvení
9:00 - 9:15 Huminové kyseliny – historie a současnost, uplatnění v chovu zvířat
Ing. Gejza Szanyi, HUMAC s.r.o.
9:15 - 11:30

Blok 1 - Huminové kyseliny v chovu a výživě polygastrických,
monogastrických a společenských zvířat

 

Vliv huminových kyselin na biochemické procesy v organizmu zvířat a při
ochraně zvířat před účinkem toxinů, těžkých kovů a metaloidů.
Doc. MVDr. Ladislav Vaško CSc., HUMAC s.r.o.

 

Vliv huminových kyselin na bachorovou fermentaci u hovězího dobytka
Prof. MVDr. Vladimír Vajda CSc., UVLaF Košice

 

Huminové látky - vliv na koncentrace amoniaku ve stájovém prostředí, na
hladiny vybraných chemických prvků v mase a orgánech prasat a jejich
antibakteriální účinky in vivo.
Doc. MVDr. Ivan Herzig CSc., VFU Brno

 

Využití krmné surovina HUMAC Natur AFM ve výživě telat
Ing. Andrea Rumlová, ČZÚ Praha

11:30 - 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 - 13:30

Blok 2 - Huminové kyseliny v chovu a výživě polygastrických,
monogastrických a společenských zvířat

 

Využití huminových látek ve výživě hydiny
Doc. MVDr. Mária Demeterová PhD., UVLaF Košice

 

Využití přípravku HUMAC Natur AFM ve výživě odstavených selat
MVDr. Alena Lorencová Ph.D., VÚVEL Brno

 

Vliv huminových látek na produkční a reprodukční zdraví a na mikrobiální
složení obsahu střeva u křepelek a králíků
MVDr. Darina Pospíšilová PhD., VETSERVIS s.r.o. Nitra

13:30 Diskuze, oběd a ukončení

 

ODBORNÍ GARANTI
Ing. Martin Hošek Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
Prof. MVDr. Vladimír Vajda CSc., Univerzita Veterinárskeho lekárstva a Farmácie v Košiciach

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
Vaši účast prosím závazně potvrďte:
Ing. Iveta Choulíková, telefon: +420 725 947 060, e-mail: info@enviprodukt.cz

 

leták (*.pdf) ke stažení

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person