Dny farmaceutické péče 2015

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve dnech 25. a 26. září 2015 pátý ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním podtitulem akce jsou přístupy a možnosti individualizované péče ve farmaceutické praxi. „Věřím, že zvolená témata posluchače zaujmou stejně jako v minulých letech. Akce je současně akreditována ČLnK v rámci kontinuálního vzdělávání a ohodnocena jako celek 28 kredity," zve na konferenci proděkan pro pedagogickou činnost FaF, PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

 

V rámci celodenního programu konference zazní řada zajímavých přednášek. Irena Storová pohovoří o pohledu regulačních orgánů na individualizovanou péči o pacienta, Leoš Landa předloží stručný přehled farmakologie látkových závislostí a Stanislav Synek bude mluvit o cytostaticích v individuální přípravě léčiv. Kompletní program na jednotlivé dny naleznete zde.

 

K registraci mohou členové ČLnK využít přístup přes stránky Komory, sekci vzdělávacích akcí.

Ostatní zájemci mohou využít registraci touto cestou:

- přihlašovací link na pátek 25. 9. zde: vyplnit ve Formulářích Google

- přihlašovací link na sobotu 26. 9. zde: vyplnit ve Formulářích Google

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person