Ochrana zvířat a welfare 2015

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou ČR pořádají v pořadí 22. odbornou konferenci s mezinárodní účastí Ochrana zvířat a welfare 2015.


Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat. Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce o danou problematiku. Zazní řada zajímavých příspěvků z úst českých i zahraničních odborníků na problematiku ochrany zvířat a welfare, mezi nimi například Vývoj úhynu nosnic při přepravě na jatky v letech 1997 – 2014, Význam povinného čipování a registrace psů v ČR, Využití ryb pro pokusné účely či Farmakologicky aktivní látky ve vodním prostředí.


Konference se koná 8. října v aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.


Bližší informace, kontakty a pokyny pro aktivní účastníky naleznete zde.

 

Program konference

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person