Prodloužení fotosoutěže „Jízdárna VFU Brno objektivem"

Klinika chorob koní VFU Brno v červnu vyhlásilo fotosoutěž „Jízdárna VFU Brno objektivem". Vzhledem k tomu, že se přes léto nekonala výuka, rozhodli se pořadatelé prodloužit deadline soutěže až do půlky října. Dostanou tak šanci i prváci, kteří si prostředí jezdecké haly teprve prohlédnou, ale také studenti, kteří si do léta žádné fotky nestihli pořídit. Vítězové, kterými budou tři autoři nejúspěšnějších fotografií, vyhrají jednosemestrální kurz jezdectví zdarma.


Klinika chorob koní vyhlašuje fotografickou soutěž „Jízdárna VFU Brno objektivem". Cílem soutěže je zachytit zajímavosti, zvláštnosti i obyčejné dění v jezdecké hale VFU Brno, dokumentovat široké pole aktivit nejen z oblasti pedagogické, tvůrčí, vědecké a výzkumné činnosti, ale i z oblasti sportovních a dalších zájmových aktivit, které se v jezdecké hale a jejím okolí provozují. Může jít tedy o fotografie z výuky, jezdeckých kurzů, sportovních dnů, vozatajských závodů, akcí pro děti či akcí probíhajících v rámci Majáles. Akcí v hale proběhl nespočet a pořadatelé se těší na velké množství snímků.

 

Zúčastnit se mohou všichni studenti VFU Brno. Vítězové, kterými budou tři autoři nejúspěšnějších fotografií, vyhrají jednosemestrální kurz jezdectví zdarma. O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců Kliniky chorob koní a zástupců univerzity. Fotografie se stanou součástí fotokroniky Ortopedického centra a jízdárny pro koně VFU Brno a stanou součástí její výzdoby.

 

Fotografie mohou být předávány prostřednictvím serveru www.uschovna.cz zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz, nebo předáním fotografií na nosiči na Oddělení vnějších vztahů.

 

Podmínky fotografické soutěže:

 

Obecné:
* Vyhlašovatelem soutěže je Klinika chorob koní VFU Brno. Zúčastnit se může každý student VFU Brno.
* Soutěž bude zahájena 1. června 2015 a potrvá do 15. října 2015
*Každý z účastníků se může zúčastnit 1 až 3 fotografiemi, barevnými i černobílými, v obvyklém formátu jpg., tif., ve velikosti 2 580 x 1932 px a odvozené větší. Fotografie musí být opatřeny popiskem, jménem a příjmením autora a kontaktem na osobu autora (telefon, e-mail).
* Složení hodnotící poroty stanoví vyhlašovatel. Porota vybere vítězné fotografie na 1. – 3. místě. Vítězové soutěže budou ohodnoceni poukazem na jednosemestrální kurz jezdectví. Rozhodnutí poroty bude veřejně vyhlášeno do 30. října 2015.

Ostatní:
* Fotografie mohou být předávány prostřednictvím serveru www.uschovna.cz zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz, nebo předáním fotografií na nosiči na Oddělení vnějších vztahů. Nosiče se účastníkovi nevracejí.
* Zasláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník vůči vyhlašovateli tu skutečnost, že je oprávněn s fotografií nakládat, zejména, že je jediným autorem fotografie; v případě spoluautorství je nutno doložit souhlas všech autorů fotografie. Zasláním fotografie do soutěže uděluje účastník vyhlašovateli oprávnění k použití fotografie nejen v rámci soutěže, ale i v rámci dalších aktivit spojených především s propagací univerzity. Toto oprávnění se poskytuje jako bezúplatné, nevýhradní, teritoriálně a časově neomezené; vyhlašovatel soutěže není povinen jej využít.
* Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči vyhlašovateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
* Vyhlašovatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže souhlasí účastník s tím, že vyhlašovatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení účastníků ve fotosoutěži. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníkem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person