Informační den k Evropské laboratoři pro molekulární biologii

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Evropskou laboratoří pro molekulární biologii pořádají Informační den k Evropské laboratoři pro molekulární biologii (EMBL). Setkání se uskuteční 23. 10. 2015 na půdě VFU Brno v multifunkční místnosti Studijního a informačního centra. Kromě představení EMBL, jejího potenciálu a možností spolupráce se bude hovořit také o možnostech využití infrastruktur a zařízení EMBL i o doktorských studijních a dalších programech. Zajímáte-li se o oblast molekulární biologie nebo plánujete-li vědeckou kariéru v této oblasti, rádi Vás na akci uvidíme. 

 

Informační den k Evropské laboratoři pro molekulární biologii

Datum: 23. říjen 2015
Sál: Studijní a informační centrum, multifunkční místnost, budova č.24 /
http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/mapa-arealu/index.html
Adresa: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, Brno
________________________________________
PROGRAM*:
9:45 – 10:00
• Registrace
10:00 – 10:15
• Zahájení
Jana Bystřická, vedoucí oddělení řízení strategických programů VaVaI MŠMT

10:15 – 12:00
• Základní informace o EMBL a kooperaci s členskými státy
Vladimír Beneš/Jana Pavlic v zastoupení Silke Schumacher, ředitelky odboru mezinárodních vztahů EMBL

• Využívání infrastruktur a zařízení EMBL
Vladimír Beneš, vedoucí Genomics Core Facility EMBL

• Diskuze

12:00 - 13:00
• EMBL a mladí vědečtí pracovníci (PhD programy a další programy a aktivity EMBL)
Helke Hillebrand, děkanka postgraduálních studií a akademická koordinátorka EMBL

• Diskuze

Jednání budou v angličtině bez tlumočení
*Změna programu vyhrazena

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person