MedicinesComplete, ProQuest Central a ProQuest Natural Science Collection

Studijní a informační středisko VFU Brno zajistilo dočasný přístup do databází MedicinesComplete, ProQuest Central a ProQuest Natural Science Collection. Přístup do databází je určený zejména pro studenty a akademické pracovníky VFU Brno.

 

Do 18. 11. 2015 jsou v síti VFU Brno v rámci zkušebního přístupu k dispozici tyto databáze.

 

MedicinesComplete https://www.medicinescomplete.com

Jedná se o sadu 23 databází s informacemi o léčivých látkách pro klinickou praxi, výzkum a studium.

Uživatelská příručka: https://www.medicinescomplete.com/about/pdfs/MC_UserGuide.pdf

 

ProQuest Central http://search.proquest.com/pqcentral

Multioborová databáze zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. 

 

ProQuest Natural Science Collection http://search.proquest.com/naturalscicollection

Záznamy s abstrakty spolu s indexovanými vyobrazeními v článcích  obrázky, tabulky, grafy, schemata i další – a plnými texty z 1 600 časopisů ProQuest Natural Science Journals

Uživatelská příručka vč. krátkých videí: http://proquest.libguides.com/proquestplatform

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person