Seminář "Práce s časem, stanovování priorit a dodržování osobních plánů"

VFU Brno připravuje pro studenty seminář "Práce s časem, stanovování priorit a dodržování osobních plánů". Kurz bude zaměřený na efektivní postupy řízení druhých a jejich aplikaci na řízení vlastního času. Přednášet bude Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. Akce se uskuteční 18. a 19. 11. v Poradenském centru VFU Brno (bývalá skriptárna). Seminář je pro studenty VFU Brno zdarma.

 

Společně s účastníky se budete ptát:
• jaké vlastnosti a dovednosti se mohu opřít při řízení sebe a vlastního času?
• Jaké vlastnosti, potřeby či způsoby myšlení mohou negativně ovlivňovat řízení sebe a vlastního času?
• Jak mohu motivovat sám sebe (k pozitivnímu přístupu, vytrvalosti, překonávání překážek, zvládání opakujících se trivialit)?
• Jak si mohu uchovat pozitivní pohled na sebe, i když se potýkám s nedostatkem času?

 

Účastníci se naučí:
• identifikovat subjektivní přesvědčení a emocionální nastavení, které brání sebeřízení,
• efektivně využívat vlastní osobnostní nastavení,
• obnovovat svou motivaci, aktivně vyhledávat úspěch, odolávat úskalí negativního myšlení,
• užívat účinné přístupy pro organizaci času a plánování.

 

Seminář je určený pouze pro studenty, kteří se na akci zaregistrovali. Kapacita pro 4 bloky workshopu je omezená. V tuto chvíli jsou všechny čtyři bloky kapacitně obsazené a registrace ukončená. 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person