Závěrečná konference IVA VFU Brno

Interní vzdělávací agentura VFU Brno pořádá závěrečnou konferenci IVA VFU Brno. Konference se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. 2015 od devíti hodin. Konference bude rozdělena do tří sekcí dle fakult a na konferenci přednese každý řešitel, případně jeho zástupce, prezentaci výstupů projektu jeho řešitelského týmu. Cílem Interní vzdělávací agentury je financovat vzdělávací činnost na VFU Brno a přispívat ke zkvalitnění výuky.

 

Sekce FVL: budova č. 24, Studijní a informační centrum, zasedací místnost č. 336 (2. patro uprostřed)

 

Sekce FVHE: budova č. 32 (1. vchod), cvičebna 236

 

Sekce FaF: budova č. 45, seminární místnost 45-224

 

V rámci IVA vznikla v minulém roce celá řada užitečných pomůcek pro výuku, výukových posterů, sbírek nových vzorků, nových metodických postupů aj. Výstupy jsou dle své povahy poskytnuty, zpřístupněny nebo uloženy na jednotlivých ústavech. Prostředky Institucionálního plánu vyčleněné na projekty IVA VFU Brno umožnily realizaci více než 70 projektů zaměřených na tvůrčí vzdělávací činnost studentů bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských programů.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person