IMA zve na závěrečnou konferenci

Interní mobilitní agentura Veterinární a farmaceutické univerzity Brno zve na Závěrečnou konferenci IMA VFU Brno 2015. Ta se koná od 9. do 11. prosince 2015 v závislosti na fakultě.

 

FVL:

- středa 9. prosince 2015 v 9:00 hod.
- čtvrtek 10. prosince 2015 v 9:00 hod.
budova 24, Studijní a informační středisko, místnost 166

 

FVHE:

- čtvrtek 10. prosince 2015 v 9:00 hod.
budova 12, Ústav hygieny a technologie mléka, místnost 237

 

FaF:

- pátek 11. prosince 2015 v 9:00 hod.
budova 45, Pavilon Farmacie II, I. patro, místnost 221

 

Konference poslouží jako důležitý zdroj informací pro všechny studenty, kteří plánují s pomocí IMA cestovat za studiem do zahraničí.

 

Interní mobilitní agentura VFU Brno vznikla v roce 2014 za účelem zvýšení aktivit VFU Brno v oblasti mobilit studentů. Agentura má za cíl zajišťovat aktivní mobility studentů. Řešitelé vyjíždějí do celého světa za účelem navázání nových odborných poznatků a zkušeností včetně jazykové průpravy. Po ukončení této aktivity každá fakulta uspořádá samostatnou konferenci, na které řešitelé odprezentují potřebné výstupy a závěry získané v zahraničí. Realizované mobility jsou hodnoceny a souhrnně vydány v podobě závěrečných zpráv všech projektů IMA.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person